CASING

CASING RØR

GJENBRUK ER I VINDEN – MILJØET ER I FOKUS!

Casing rør ,eller populært kalt oljerør, blir produsert i høykvalitets stål, med overlegne egenskaper.

Casing rørene har betydelig høyere flytegrense , og er mer rusttregt enn tradisjonelt strukturstål som

benyttes i Norge.  Til sammenligning har stålgrad S355 som er mest brukt i Norge , kun 355 mpa

flytegrense (Se Teknisk spec. for sammenligning).  Casing rørene leveres både nye og brukte , med

en muffe og en gjenge ende. Det er mulig å skru sammen rørlengdene. Rørlengdene er normalt

mellom 11-14 mtr.

 

MILJØBESPARELSE OG GEVINST

Karbonbesparelse ved gjenbruk av casingrør er stor. Ved å benytte casingrør sparer man

miljøet , og levetiden på kaien / fundamentet vil være lenger.

 

HOLDBARHET

Casing rørene benyttes mest i forbindelse med peling av eksempelvis kaier / fundamenter der

man trenger et materiale som har bedre korrosjonsmotstand og er mer rust-tregt. Kan også

benyttes i andre områder med surt miljø der casing er å foretrekke.

 

REFERANSER

Vi eksporterer 2000-3000 tonn casing i året. Det er skyskrapere i Singapore / høyhus i England

Og store prosjekter i hele Europa som står på casingpeler fra Hebra AS. I Norge  har vi en sterkt

økende interesse for casing. Og mange av kaiene i Norge blir nå spesifisert ihht. Casing

spesifikasjoner allerede på tegnebrettet.