SPUNT

Levering av spunt

Hebra har spesialisert seg på levering av spunt fra Europeiske verk til deres prosjekter. Vi har normalt korte leveringstider.

 

Spunten leveres normalt i stålgrad S355GP , vi leverer også høyere stålgrader som S390GP – S430GP på forespørsel. Lengdene leveres inntil 24 meter lengde som kappes til ønsket mål.

Spunten leveres  som Z , eller U profiler  , med ønsket motstandsmoment.

Profilene  kan leveres i hhv. varmformet eller kaldformet utførelse.